https://livre2.cnen.gov.br/Inicial.asp
Voltar aos Detalhes do Artigo Ku anakanya kaku karhata ka kudjondzisa niku djondzisiwa ka xiputukesi e ka vadjondzi vhale kandzelekanu na Maquela wa Sombo-Angola Baixar Baixar PDF